Isim Maful adalah salah satu isim yang ada dalam bahasa Arab, setiap isim pasti mempunyai fungsinya sendiri-sendiri, ada yang menunjukkan […]